Vtelno - dům čp. 39 a 73

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tento malý statek, ze kterého se dodnes dochovaly dvě stavby, ty spojuje kamenná klenba brány, byl vybudován nejpozději v 1. čtvrtině 19. století, jelikož byl již zachycen v mapách katastru. Možná ale byl vybudován i dříve a zachycen v 1. vojenským mapování z let 1764 – 1768, což ale není jisté kvůli některým nepřesnostem tohoto mapování. Původně v tomto areálu bylo více staveb, ale dochovaly se pouze tyto dvě stavby postavené z lomového kamene a z toho samého kamene postavený oblouk, ve kterém byla usazena brána. Obytná budova čp. 39, byla v době mé návštěvy opravena, brána osazena nebyla a stavení čp. 73, které původně pravděpodobně bývalo nějakým hospodářským stavením, bylo bez fasády a sešlé.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×