Most - morový sloup sv. Anny

Informace

Navštíveno: 28. 2. 2018

Historie: V roce 1680 zastihla Most morová rána, která si zde vyžádala více jak 1 100 obětí. Proto se zdejší měšťané rozhodli zde postavit morový sloup, jako připomínku této události a obětem. Sloup pro ně vytvořil v roce 1681 italský sochař Pietro de Toscana. Vrchol sloupu zdobí Anna Samotřetí s Ježíškem a Pannou Marií v náručí. Patu sloupu pak zdobí čtyři ochránci před morem, a to sv. Rozálie Palermská, sv. Anežka Římská, sv. Šebestián a sv. Rocha. Ve 40. letech 20. století byla na sloupu narazená pískovcová hlava hlavou dřevěnou. V roce 1976 byl sloup v rámci demolice Starého Mostu rozebrán a přesunut na dvůr fary v Českých Zlatníkách, kde jej restauroval akademický sochař Bořivoj Rak, který na sloup opět umístil pískovcovou hlavu. V roce 1988 byl sloup umístěn k přesunutému kostelu Nanebevzetí Panny Marie a následně započali spory o to, jestli sloup umístit na 1. náměstí či nikoliv. Nakonec bylo rozhodnuto ve prospěch přesunu a roku 1998 byl sloup přesunut na současné místo a byl restaurován akademickým sochařem Michaelem Bílkem.

Zdroj: http://www.mesto-most.cz/sloup-se-sv-annou-z-namesti-miru-ve-starem-moste/d-17230

Dojmy: Udržovaný morový sloup, který připomíná již dávnou tragédii.

Mapa

a

Fotografie

×