Most - Odpočivný kámen

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tento odpočivný kámen byl vztyčen v Libkovicích s vytesaným letopočtem 1672, který dokládá jeho vztyčení. Kamenů bylo původně 48 a dal je osadit opat oseckého kláštera Laurentius Scipio na přístupové cesty ke klášteru. Sloužily poutníkům směřujícím do kláštera nebo těm, kteří se vydali na poutní cestu z Oseka do poutního kostela v Mariánských Radčicích k odpočinku. Na kamenech je nápis FLAO, což je zkratka Frater Laurentius Abbas Ossecensis v překladu Bratr Vavřinec opat osecký a letopočet usazení kamene. Těchto kamenů se do současnosti dochovalo jen pár. Když museli v 80. letech 20. století Libkovice ustoupit těžbě uhlí, tak byl tento odpočivný kámen přesunut na současné místo na Mostecký hřbitov.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Památník_obětem_II._světové_války_v_Mostě

Dojmy: Jednoduchý kámen, který dokládá naše smýšlení v době barokní, kdy se často konaly poutě.

Mapa

a

Fotografie

×