Hora sv. Kateřiny - budova Radnice

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Tato barokní budova radnice byla vybudována nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je tato budova zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843. S vysokou pravděšpodobností je tato stavba ještě starší, jelikož to vypadá že je zachycena již na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768. Od své výstavby sloužila stavba jako radnice, od roku 1850, kdy se Hora sv. Kateřiny stala okresním městem, zde také začal sídlil okresní soud. Z této doby se zachovali také tři městské kobky uvnitř sklepení. Tehdejší starosta nechal do věže radnice umístit roku 1894 hodiny, které zdobí tuto budovu dodnes, stejně tak městský erb, který je neznámého data. Samotný soud zde sídlil až do roku 1939, kdy byl zrušen. Následně někdy v průběhu 2. poloviny 20. století, či na počátku 21. století prodělala stavba menší přestavbu, a začala sloužit jako školní jídelna a ubytovna.

Zdroj: https://www.horasvatekateriny.cz/turistika/turisticke-cile/#soud

Dojmy: Zajímavá stavba, která vévodí zdejšímu náměstí naproti kostelu.

Mapa

a

Fotografie

×