Hora sv. Kateřiny - kaple sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Tato malebná kaplička byla vystavěna pravděpodobně někdy v průběhu 19. století po dokončení mapy katastru, jelikož není zanesena v mapě katastru z let 1824 – 1843. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala kaple být udržována a postupně chátrala. V 60. letech 20. století někdo objevil ve zdejším potoce bezhlavou sochu sv. Jana Nepomuckého. V roce 2005 tak byla již pobořená kaple opravena, a do ní byla umístěna nalezená socha tohoto světce, kterou opravili a doplnily němečtí obyvatelé pod vedením dr. Pecha. Při tom bylo zjištěno že socha pochází z roku 1715, pravděpodobně se nacházela původně u nějakého můstku přes potok linoucí se údolím. Tato socha byla umístěna do této kapličky a následně byla kaple se sochou vysvěcena.

Zdroj: https://www.horasvatekateriny.cz/turistika/turisticke-cile/#soud

Dojmy: Zajímavá maličká kaplička, která má strastiplný příběh, který spojil dvě různé památky v jednu.

Mapa

a

Fotografie

×