Hora sv. Kateřiny - dům čp. 132

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Toto malebné lidové patrové stavení krušnohorského typu bylo vybudováno nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Stavení bylo vybudováno jako patrová stavba, kde přízemí je zděné, pravděpodobně z lomového kamene, patro je hrázděné a štíty jsou kryty doškovým bedněním. V průběhu 2. poloviny 20. století a na počátku 21. století proběhli na tomto stavení nějaké nevhodné úpravy, jako je menší přístavba, či plastová okna, které vypadají jako by sem opravdu nepatřila.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×