Havraň - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tento původně gotický farní kostel byl postaven někdy na počátku 14. století, ale může být klidně i starší. První písemná zmínka o tomto kostelu pochází z roku 1337, kdy byl součástí sporu o jeho patronátní právo mezi Ješkem z Havraně a Štěpánem z Hrušovan a Moravěvsi. Původně to byl kostel katolický, ale v průběhu 16. století se mezi obyvateli začala rozmáhat vlivy utrakvismu a reformace. V 60. až 70. letech 16. století zde dokonce sídlil katolický farář Lukáš Žatecký, který podával podobojí, což mu samozřejmě bylo vytýkáno roku 1571 pražským arcibiskupem. V roce 1600 byla v kostele v gotické sakristii vytvořen renesanční rámec, který se dochoval spolu se sakristií do současnosti. Po konci třicetileté války se hlásila Havraň ke katolíkům. V roce 16770 opravil varhanář Michael Kannheuser pro tento kostel varhany. V letech 1680 – 1690 přibyli do kostela dva boční oltáře, v roce 1669 byly umístěny na věž kostela natahovací hodiny a následně v roce 1700 byly vysvěceny tři kostelní zvony, z nichž největší byl vysvěcen jako sv. Vavřinec. Někdy v průběhu 18. století byl kostel barokně upraven, ale i tak si zachoval mnoho svých původních gotických rysů a částí. V roce 1748 pak byly vytvořeny nové varhany pro tento kostel od varhanářského mistra Wenzla Starcka z Lokte a jeho syny. V průběhu 2. poloviny 20. století byl kostel několikrát vykraden, a tak se z původního vybavení toho mnoho nedochovalo. Celý kostel je dle tradice obklopen hřbitovem, s mnoha starými a zajímavými náhrobky.

Zdroj: http://www.ouhavran.cz/e_download.php?file=data/editor/26cs.pdf&original=Historie%20Havra%F2%201.pdf

Dojmy: Velmi zajímavý kostelík, který je ale trochu v těch zachovaných barokních kostelech v okolí výjimkou.

Mapa

a

Fotografie

×