Havraň - Fara

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Původní fara byla již v roce 1713 uváděna jako téměř neobyvatelná, a tak v letech 1734 – 1765 vyrostl tento nový barokní komplex fary s hospodářskými budovami. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala ale fara být dostatečně udržována a postupně chátrala. Na počátku 21. století se tak nacházela ve velmi sešlém stavu, ale již ve 20. letech 21. století prošla fara kompletní rekonstrukcí.

Zdroj: http://www.ouhavran.cz/e_download.php?file=data/editor/26cs.pdf&original=Historie%20Havra%F2%201.pdf

Dojmy: Fara stojící hned pod kostelíčkem, je zajímavou stavbou, tedy až po tom kostelu.

Mapa

a

Fotografie

×