Horní Jiřetín - Krucifix

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Tento barokní kamenný kříž byl vztyčen roku 1785 na tomto místě, tedy původně ještě na území Dolního Jiřetína. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být tento kříž udržován a pozvolna chátral. Když byla likvidována obec Dolní Jiřetín v průběhu 2. poloviny 20. století, v důsledku těžby, tak byl tento kříž přesunut ke kostelu v Českých zlatnících, ale již v roce 2005 bylo rozhodnuto o navrácení kříže na jeho současné místo, které ale již spadá v současnosti do Horního Jiřetína. Během tohoto přesunu prošel tento kříž restaurátorstvím. Jediné co kříži chybí je andělíček na druhé straně podstavce, a tak kříž nyní vypadá poněkud nesourodě.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:43715/5-337

Dojmy: Zajímavá památka, která připomíná Dolní Jiřetín.

Mapa

a

Fotografie

×