Horní Jiřetín - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Původně se na tomto místě nacházel gotický kostel, který je poprvé zmiňován v roce 1263. Po třicetileté válce se rozhodl pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna rozhodl že zde bude vystavěn nový kostel, a tak se rozhodl v roce 1683. Výstavbou nového kostela byl pověřen Valdštejnský architekt Jan Baptista Mathey. Samotná nová výstavba tohoto barokního kostela pak proběhla v letech 1694 – 1700, není však vyloučeno že se v kostele nezachovali prvky původního gotického kostela. V průběhu 18. století pak postupně probíhalo vybavování a dekorace interiéru kostela. Posledních oprav se kostel dočkal v roce 1937, jak dokládá letopočet vyrytý na vstupním portálu. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začal kostel postupně chátrat. Nepomohlo tomu ani rozšiřování dolu Centrum, který zlikvidoval v 80. letech 20. století obce Dolní Jiřetín a Čtrnáct dvorů. Tento fakt měl za následek že byla v Horním Jiřetíně vydána stavební úzávěrka, a tak nemohly opravy kostela ani započít. V roce 1994 byla uzávěrka zrušena a nastaveny těžební limity, díky kterým moha postupně započít obnova obce, ale také kostela, jež probíhala na počátku 21. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Horn%C3%AD_Ji%C5%99et%C3%ADn)

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=9012&PARAM=11&tid=28847&pos=450

Dojmy: Malebný barokní kostel, stojící v centru vesnice, jež je ohrožována těžbou uhlí.

Mapa

a

Fotografie

×