Dobrčice - Kříž

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tento kamenný kříž vznikl pravděpodobně v průběhu 19. století, jelikož na mapě katastru z let 1824 – 1843, není zachycen na tomto místě žádný kříž. Jeden kříž je ale v této mapě zachycen na rozcestí nedaleko této vesnice, otázkou je, jestli je to ten samý kříž a byl časem přesunut na současné místo, anebo jiný dnes již zaniklý kříž. Každopádně ať tak či onak, stojí tento kříž nyní na tomto místě a myslím si, že je i dobře udržován. Na kříži je ukřižovaný Kristus, a na hranolovém podstavci je reliéf Panny Marie, která drží v náručí tělo Krista.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×