Dobrčice

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: : Dobrčice (německy Dobschitz) jsou osada obce Skršín, nacházející se v jihovýchodní části okresu Most v Ústeckém kraji. První písemná zpráva o Dobrčicích pochází z roku 1333. Původně stála ve vsi tvrz, která patřila vladyckému rodu z Dobrčic, Přestavlk a Říkovic. Tvrz zanikla už před rokem 1549 a pozemky k ní náležející se staly součástí panství bílinské větve Lobkoviců. Obdobný osud potkal i tvrz v nedaleké Lužici a Měrunicích. Pouze sousední panství Chrámce zůstalo nedotčeno. Vesnice patřila do farního úřadu Lužice. Po roce 1848 se stala osadou Skršína. Osada patřila během let do okresu Teplice v letech 1850–1896, Duchcov v letech 1896–1935, Bílina v letech 1935–1960 a Most od roku 1960. Obyvatelstvo se živilo především v zemědělství a bylo povětšinou německé národnosti. Svého vrcholu co do počtu obyvatel se vesnice dočkala v roce 1930, kdy zde žilo 134 obyvatel ve 26. domech. Po 2. světové válce po odsunu německého obyvatelstva na zkonfiskovaných pozemcích hospodařil státní statek. Po témže odsunu a dosídlení obyvatelstva klesl počet obyvatel v roce 1950, kdy zde žilo 60 obyvatel ve 20- ti domech. V roce 1979 byla část zchátralých hospodářských budov státního statku zdemolována a na jejich pozemcích vystavěny nové objekty. Zachována byla pouze velká stodola, která byla rekonstruována na dvoupodlažní kulturní dům, kde jsou umístěny i garáže pro hasičskou techniku. Vedle rodinných domů zde bylo postaveno několik rekreačních objektů a v roce 1986 vybudována i zahrádkářská kolonie s 52 zahradními domky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobr%C4%8Dice_(Skr%C5%A1%C3%ADn)

Dojmy: Maličkatá vesnička, jejíž historickou dominantou je snad jedině kamenný kříž na návsi.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5605