Žlutice - Fara

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Tato budova fary byla vystavěna v pozdně barokním slohu v letech 1767 – 1769 podle neznámého architekta na místě staršího gotického stavení. NA výstavbu fary posloužil stavební materiál z vyhořelého zámku, který shořel roku 1761. Po dvou velkých požárech z května 1779, které jako zázrakem přežila, prošla tato fara klasicistní přestavbou. Ve dnech 12. a 13. prosince 1863 byla fara silně poškozena ledovou vichřicí. V roce 1934 vytvořil žlutický fotograf Alfred Brumeisel na budově fary sluneční hodiny. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala fara ale postupně chátrat. Roku 1972 zdejší farář Miroslav Janák provedl renovaci slunečních hodin a na počátku 80. let 20. století byla provedena celková renovace omítek fary. V roce 1992 byla provedena obnova střešní pálené krytiny.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zlutice-fara/

Dojmy: V dnešní době bohužel celkem sešlá stavba, která by si zasloužila trochu péče.

Mapa

a

Fotografie

×