Záhořice

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Záhořice (německy Sahorz) je malá vesnice, nacházející se asi 3 km na východ od Žlutic. První písemná zmínka o zdejší vesnici pochází z roku 1393, kdy ji vlastnil jistý Jindřich z Kolešova. Následně se část vesnice stala nejpozději do roku 1568 majetkem města Žlutice a druhá část vesnice nejpozději do roku 1587 majetkem panství Chyše. Do roku 1784 spadala vesnice svou farou ke kostelu sv. Petra a Pavlas ve Žluticích a následně začali spadat ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Kobylé. Roku 1850 se vesnice Záhořice stala nakonec samostatnou vsí v politickém okresu Žlutice. Ještě v roce 1921 žilo ve vesnici 133 obyvatel, ale následně po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války nebyla ves znovu dosídlena kvůli špatné dostupnosti, a tak téměř zanikla. Nejdříve začala spadat roku 1949 pod správu obce Protivec a následně roku 1955 pod Močidlec. V průběhu 2. poloviny 20. století bylo na místech některé původní zástavby vybudována chatařská kolonie. V současnosti pak žijí trvale v této obci pouze 3 obyvatelé.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Záhořice

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zahorice-sahorz

Dojmy: Maličká vesnička, ve které se sice nic nedochovalo, ale v okololí se toho zachvalo mnoho.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1307
1280px-Pomník_Jana_Žižky_z_Trocnova
IMG_1355