Záhoří

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Záhoří (německy Serles) je malá vesnice, nacházející se asi 2,5 km na severozápad od Verušiček. Německý název Serles je odvozen z českého slova Zahořan. V historických listinách se vyskytuje ve tvarech: zu Sohorsi z roku 1378, in Zahorzan z roku 1405, ale postupně byl zkomolen až do tvaru Serles. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1378, kdy zde již pravděpodobně stála tvrz v majetku Rudolfa ze Záhoří. Dalším známým držitelem byl až v letech 1462 a 1464 uváděný Jan Špán mladší ze Záhoří. Během šestnáctého století patřila vesnice k panství blízkého Čichalova, ale v letech 1578 a 1579 je zmiňována spolu se Skřipovou a Lukami. Od roku 1603 Záhoří patřilo Jindřichu Huvarovi z Lobenštejna, ale jeho synům byla vesnice roku 1623 za účast na stavovském povstání zabavena. Jejich sestra Barbora ji získala zpět a roku 1652 panství prodala Evě Markétě Mirošovské, které patřilo až do roku 1665, kdy bylo Záhoří připojeno k údrčskému panství. Někdy v té době zdejší tvrz beze stop zanikla a ve vesnici zůstal pouze panský dvůr. Za většinu doby novodobější existence měla vesnice kolem sta obyvatel, to se ale změnilo po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, kdy se počet obyvatel v roce 1950 snížil na 34 a postupně klesal, až v roce 2011 zde bylo jen 15 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Záhoří_(Verušičky)

Dojmy: Maličká vesnička, ve které je jedno zajímavé stavení.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_0137