Verušice

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Verušice (německy Groß Werscheditz) je vesnice, nacházející se asi 2 km na západ od Žlutic. Od doby svého vzniku patřila tato vesnice ke zboží milevského Premonstrátského kláštera a spravoval ji probošt z Toužimi. První písemná zmínka o této vesnici pochází pak z roku 1400 kdy zde byl jistý Racek řečený Nymerfol, který pravděpodobně byl zástavním majitelem vsi. Následně v roce 1436 byla vesnice zastavena Jostovi z Tašovic. V letech 1538 – 1583 patřila vesnice k Toužimskému panství, ale v roce 1538 přešla část vesnice k panství Žlutice. Nejpozději v roce 1623 patřila celá vesnice k panství Žlutice. V průběhu 30. leté války byla tato vesnice silně poškozena. Roku 1850 se vesnice stala samostatnou obcí v okresu Žlutice, dle zákona o obcích ze dne 17. března 1849. Kolem roku 1921 žilo v této vesnici 199 obyvatel, ale následně přišel odsun německého obyvatelstva na konci 2. světové války a vesnice začala spadat pod správu města Žlutic. V roce 2011 zde pak žilo 27 obyvatel.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/verusice-gross-werscheditz/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Verušice

Dojmy: Malá vesnička, která má toho mnoho co nabídnout.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1879
IMG_1898
IMG_1911
IMG_1894
IMG_1884
IMG_1890