Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Toto pozdně barokní sousoší nechal zřídit roku 1774 Adam Kliba, na rozcestí u bývalé cesty k poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie ve Skokách. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začalo sousoší ale postupně chátrat. Nakonec během 2. poloviny 20. století bylo sousoší mechanický poškozeno tak, že byla odlomena část vrcholového kříže spolu s plastikou Ducha Svatého. Někdy v průběhu 90. let 20. století bylo sousoší přeneseno na současné místo a osazeno na betonový podstavec. Původní podstavec byl tak v té době pravděpodobně odstraněn.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/verusice-sousosi-nejsvetejsi-trojice

Dojmy: Zajímavé sousoší, které bylo ale stále v době mé návštěvy stejně poškozeno jako při přesunu.

Mapa

a

Fotografie

×