Štoutov - Železný kříž

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Tento železný krucifix nechal postavit Franz Fritschka roku 1860 a jak dokládá nápis “Zur Ehre Gottes errichtet von Franz Fritschka in Statthofen Nr 1, 1860“, což v překladu znamená „K vzdání úcty Bohu od Franze Fritschky z čp. 1 ve Štoutově roku 1860. Kolem samotného kříže se do dnešních dnů dochovaly čtyři kamenné hranoly, na kterých bylo umístěno ohrazení tohoto kříže.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stoutov-zelezny-krucifix

Dojmy: Zajímavý kříž, jen tak si říkám kolik tu je v okolí této vesničky kapliček a křížů.

Mapa

a

Fotografie

×