Štoutov - kostel Všech Svatých

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Původně se na tomto místě nacházela dnes již zaniklá středověká osada Vakov (Wakow), ve které někdy před rokem 1350 byla založena zdejší fara spolu s tímto gotickým kostelem. Někteří historici typují že zdejší kostel mohl být nejstarší v žateckém kraji a byl založen již před rokem 973, ale jejich tvrzení se nepotvrdilo. V roce 1375 se tento kostel stal filiálním k děkanskému kostelu ve Žluticích. První přímá písemná zmínka o této farnosti pochází pak z roku 1403. V době husitských válek, když držel město Žlutice Jakoubek z Vřesovic, tak je uváděn zdejší kostel v roce 1428 jako mateřský kostel a kostel v „Ludicz“ jako kostel filiální. Po uklidnění situace v Čechách se katolická správa opět přesunula do Žlutic. Tento kostel prošel několika úpravami v roce 1660 byl zde vytvořen ranně barokní oltář, z roku 1624 pak pocházela ranně barokní kazatelna, která byla renovována roku 1726. Dále se v kostele nacházeli lavice ručně malované s květinovým lidovým vzorem z 19. století a obrazy světců z 18. století. Posledních úprav se kostel dočkal v roce 1928. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začal bohužel chátrat. Vnitřní vybavení bylo postupně rozkradeno a nebo zničeno. V současnosti kostel vlastní církev, která sice pro něj nemá využití, ale již od počátku 21. století probíhají postupné záchranné práce a postupná celková rekonstrukce. Na místním hřbitově se nachází mnoho zajímavých původních náhrobků, i když některé byly vytahané a naházené za ohradní zeď kostela.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stoutov-kostel-vsech-svatych

Dojmy: Zajímavý kostel a na to jak málo změnami prošel, tak si myslím že i unikátní kostel.

Mapa

a

Fotografie

×