Štědrá - tvrz Štědrá

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Tato gotická tvrz byla založena jako sídlo místních vladyků nejpozději na počátku 13. století v nově vzniklé obci, která byla založena na místě staroslovanského pohřebiště z 10. – 11. století. První zmínka o zdejších vladycích pochází ze dne 28. června 1239 z listiny Václava I. kterou přisoudil Kamenný Újezd klášteru v Oseku. V této listině vystupuje jako svědek Wit de Scedri (Vít ze Štědré), který sem orazil i svou pečeť. Další zmínka je ze dne 12. března 1240, kdy stvrdil listiny vydané králem Václavem jistý Wecemilus de Sedere (Vícemil ze Štědré). Z tohoto faktu vyplívá že zde pravděpodobně Vícemil a Vít žili společně a pravděpodobně to byli bratři. Další zmínka je ze zde 12. srpna 1321, kdy prodal Heřman ze Štědré chotěšovskému klášteru ves Újezd. Po roce 1321 již nejsou žádné zmínky o Heřmanovi, ale objevuje se jeho příbuzný Přibyslav, který pomohl králi Janu Lucemburskému osidlovat zdejší oblasti a Plzeňsko. V roce 1338 je uveden Přibyslav jako svědek založení kostela v Rabštejně nad Střelou, a je naposledy zmíněn jako svědek v listině ze dne 1. července 1340, kde Petr Plik z Nejdku prodal ve Jindřichovice.

V roce 1354 je zde zmiňován Setěch ze Štědré, který je ale připomínán jako mrtvý. Již v roce 1360 jsou zde připomínáni bratři Racek a Jindřich z Hrádku, což je i první písemná zmínka o založení Štědrého Hrádku. Následná zmínka o zdejších majitelích je z roku 1371 kde vystupují také bratři Racek a Jindřich při výměně faráře ze Štědré, který zemřel, ale již někdy mezi lety 1371 – 1378 zakoupili zdejší statky bratři Boreš V. a Slavek V. z Rýzmburka a připojili je k žlutickému panství. Poté přestala tvrz Štědrá sloužit svému účelu a pomalu zanikla. Někdy v 19. století bylo ještě zachovalé tvrziště poškozeno výstavbou bývalého hostince čp. 21 a následně výstavbou domů.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stedra-tvrz

Dojmy: I když se z celé tvrze zachovali jen fragmenty valů, i tak jsou krásně viditelné.

Mapa

a

Fotografie

×