Štědrá - socha sv. Prokopa

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Tato socha byla vztyčena v 2. polovině 18. století u bývalého rozcestí do Prohoře a Borku. U socha následně na počátku 20. století vyrostla stavba místní pošty čp. 83 a socha se tak octla na její zahradě. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala socha chátrat a byla mnohokrát poškozena vandaly, a tak po roce 1968 byla socha zrekonstruována a přenesena na současné místo. V roce 2010 pak vandalové ulomili světcovu pravou ruku s kovovým řetězem kterým poutal Ďábla. Ruka se světci již vrátila ale řetěz zde stále není.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stedra-socha-sv-prokopa

Dojmy: Pěkně udržovaná socha, i když jí chybí řetěz.

Mapa

a

Fotografie

×