Protivec - Smírčí kříž 0010

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Tento smírčí kříž byl vztyčen pravděpodobně roku 1571, jelikož další odhady stáří tohoto kříže jsou 1592 a 1596. Jak z nápisu na kříži tak z ústní tradice vyplívá že zde měl být zabit roku 1571 v sobotu po svátku Panny Marie během loupežného přepadení řezník, či řeznický tovaryš Johann Klyrz z Toužimi. Toto dokládá také zachovaný nápis na kříži „KLYRZ Z TAVZIMA ZABIT W SOBOTV PO NANEBEWZETI PA MA“ a reliéf řeznické sekery. Ovšem jestli sekera byla vražedným nástrojem to již nevíme. Tento kříž byl vyzdvižen v době utichajícího smírčího práva. V roce 1902 se domníval profesor Wilhelm že se jedná o morový kříž. Na počátku 80. let 20. století zvýraznil sekeru a text žlutický farář Janák bílou barvou.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/protivec-smirci-kriz-2/

Dojmy: Zajímavý smírčí kříž stojící bohužel celkem nevhodně, pokud si jej chce člověk prohlédnout z blízka.

Mapa

a

Fotografie

×