Protivec - Smírčí kříž 0009

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Tento kamenný kříž neznámého stáří bývá také nazýván mlýnským křížem. Kříž byl vztyčen spolu s mlýnským kolem a hranatým kamenem z červeného pískovce, který měl představovat řeznický špalek. Podle ústní tradice zde měl proběhnout souboj mlynáře a řeznického tovaryše, kteří byli nakonec zabiti. Někdy je uváděn farář a pekař, kteří se nepohodli u karet. Ať tak či onak vyobrazení šavle na přední straně může znamenat vražednou zbraň, ale také nemusí. Podle profesora Franze Wilhelma v roce 1906 uvádí že za křížem je vztyčený hranatý kámen a za ním mlýnský kámen skrz všechny kameny je pak kulatý otvor. V roce 1912 z důvodu rozšiřování silnice byl kříž přesunut o několik metrů, ale podle svědectví jednoho starousedlíka byl vztyčen až po 2. světové válce. Někdy kolem roku 1970 vykopal tento smírčí kříž Žlutický farář Miroslav Janák se zdejším starousedlíkem Antonínem Málkem. Na počátku 21. století byl smírčí kříž částečně vyvrácen skauty, když si v něm zřídili mrtvou schránku. Kříž byl následně vztyčen Františkem Kubešem, ale již v té době z hranatého kamene byl dochován jen zlomek. V roce 2011 byl vykopán zbytek hranatého kamene a kříž byl tak uveden do původní podoby.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/protivec-smirci-kriz

Dojmy: Zajímavý kříž s kupodivu krásně viditelnou rytinou šavle.

Mapa

a

Fotografie

×