Olšová Vrata

Informace

Navštíveno: 4. 6. 2017

Historie: Historie obce Olšová Vrata je spojena s existencí kostela sv. Kateřiny, kdy oba byli založeni v témže roce 1246 na významné cestě z Bavor do Prahy. V té době se okolo Olšových Vrat nacházeli husté lesy a nebezpečné bažiny. Díky těmto příležitostem se část mužské populace živila jako průvodci. Původně se vesnice jmenovala ves staroněmecky Espentor, což odpovídá současnému překladu Osiková Vrata a toto jméno je odvozeno od dveří místního kostela jež byli tehdy vyrobena buď z osiky anebo z olše.

Zdroj: http://www.olsovavrata.cz/historie/

Dojmy: Malá vesnička, která má i tak co nabýdnout.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_3152
IMG_3158