Ostrov - kaple Panny Marie Einsiedelnské

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2015

Historie: Tuto kapli nechala v letech 1709 – 1710 vystavět Franziska Sibylla Augusta, markraběnka bádenská jako kopii poutní kaple ve švýcarském Einsiedelnu, kterou navrhl architekt Santino Solari. Plány zaslal markraběnce Maurus, který byl benediktýnským opatem v klášteře v Einsiedelnu, ten také poslal kopii černé madony, která byla vytvořena na jihu Německa či v Itálii roku 1450. Přípravu zdejší kaple pak měl na starosti bádenský stavitel Michael Ludwig Roher. Díky rychlosti, kterou kaple vyrostla a tmavé barvě madony, dala tato kaple vzniknout pověstem o ďáblovi, který pomáhal staviteli tuto kapli vystavět. Když si pak ďábel přišel pro duši stavitele, tak ten se schoval za sochu Panny Marie a když se ďábel dotkl sochy, tak zbělel a socha naopak zčernala. Rozzuřený ďábel proto chtěl kapli alespoň pobořit, a tak od té doby je k vidění otisk jeho ruky v kamenném nadpraží vchodu. Samotné vysvěcení kaple pak proběhlo dne 8. září 1710. Tento stavitel následně vystavěl obdobnou kapli i v Rastattu, kam se následně Bádenští z Ostrova přesunuly. V roce 1744 byla tato kaple v Ostrově restaurována markrabětem Ludwigem Georgem Bádenským. Větších oprav se kaple dočkala v roce 1936. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války a zrušení zdejšího piaristického kláštera přestala kaple být udržována a postupně chátrala. Nakonec byla kaple na konci 20. století ve velmi dezolátním stavu, kvůli tomu prošla v letech 2001 – 2002 kaple rekonstrukcí k čemuž dopomohla také podobná kaple v Rastattu.

Předloha této kaple vznikla již v polovině 10. století, a černou barvu sochy Marie způsobili davy poutníků, které do této kaple putovali a zapalovali zde svíce. V roce 1798 byla tato kaple pobořena francouzským revolučním vojskem a následně až v 1. desetiletí 19. století znovu vybudována, ale již v jiném slohu, a tak Ostrovská kaple je kopií již ztraceného prvotního originálu Einsiedelské kaple. Zde si dovolím citovat popis kaple z Ostrova:

„Kaple má bohatě pojednané průčelí s kamenným reliéfem Smrt P.Marie v atikovém štítu a sochami P. Marie, sv. Benedikta a sv. Maura na jeho vrcholu, po obou stranách vchodu štukové reliéfy Zvěstování a Narození Páně, nad vchodem pak alianční znak vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských, vztahující se k markraběnce Sibylle Augustě, rozené princezně sasko-lauenburské. Stavbu kaple vedl pravděpodobně dvorní stavitel Johann Michael Sockh. Předobrazem ostrovské černé madony, polychromované dřevořezby z počátku 18. století je einsiedelnská soška, vytvořená jihoněmeckým či italským umělcem kolem poloviny 15. století.“

Zdroj: http://www.historickyostrov.cz/omp/index.php?id=31&idd=3

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ostrov-kaple-panny-marie-einsiedelnske/

Dojmy: Nejhezčí kaple kterou jsem kdy viděl.

Mapa

a

Fotografie

×