Luka - dům čp. 3

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Toto původně barokní stavení je bývalá budova fary. Fara je v této obci datována již do roku 1363. Toto stavení je ale mnohem mladší. Stavba je pravděpodobně barokního původu z 18. – 19. století, která prošla pravděpodobně klasicistní přestavbou v 2. polovině 19. – 1. polovině 20. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války a zrušení zdejšího farního obvodu se z farní budovy stalo obyčejné obytné stavení.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Luka_(Verušičky)

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×