Luka

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: První písemná zpráva o vsi Luka se vztahuje k roku 1239, kdy je jako svědek zmiňován jistý Václav z Luk. K historii této obce patří také velká židovská komunita. Židé jsou v obci Luka písemně doloženi již od 16. století, přítomnost židovského obyvatelstva však byla údajně ještě starší. V osmnáctém a devatenáctém zde fungovala ješiva (škola vyššího vzdělání určená zejména pro studium Talmudu a židovského náboženského práva, kde se žáci připravovali i na dráhu rabína). Zdejší ghetto stávalo ve východní části obce. Většina jeho domů byla zbořena v padesátých až osmdesátých letech dvacátého století. Tomuto osudu neunikly ani zbytky synagogy z doby po roce 1842, kterou nejprve vypálil nacisté v roce 1938. Zdejší židovská komunita přestala existovat v roce 1939. Vrchol vesnice, co se týče do počtu obyvatel byl v roce 1869 kdy zde žilo 783 obyvatel, poté se počet pomalu snižoval až v roce 1930 zde žilo 485 obyvatel. Velká rána přišla s válkou a následným odsunem německého obyvatelstva, kdy zde bylo v roce 1950 191 obyvatel a v 2. polovině 20. století počet obyvatel pomalu klesal v roce 2011 zde tak bylo již jen 63 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Luka_(Verušičky)

Dojmy: Maličká vesnička, která má svou slávu za sebou, ale i tak má toho mnoho co nabídnout.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_0258
IMG_0314
IMG_0244
IMG_0248
IMG_0253
IMG_0332
IMG_0282