Kolová - pomník obětem 1. Světové války

Informace

Navštíveno: 30. 11. 2016

Historie: Tento pomník vznikl jako památka 28 občanů padlých v 1. světové válce. Byl vztyčen v roce 1921 a vytvořil jej Karlovarský sochař Peter Wolff. Pomník je vytvořen jako vztyčený kámen, na kterém je černá mramorová deska se jmény mrtvých. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začal pomník chátrat, a tak byl na začátku 21. století zrekonstruován a jeho okolí parkově upraveno. Na pomník je nápis:

1914-1918

Gewidmet

Den Opfern des Welkrieges.

Die Gemeinde Kohlhau.

Falb Anton

Grimm Josef

Haberer Ernst

Häring Wenzl

Hessler Wern.

Köhler Josef

Köhler Karl

Korschan Ant.

Korschan Jos.

Kunz Albin

Leis Ernst

Lenz Hermann

Lohwasser Jos.

Luderer Augst.

Mayerer Ferd.

Möckl Franz

Neurer Karl

Rössler Wern.

Sacher Eduard

Sandner Frnz.

Schaufuss Fried.

Schaufuss Heinr.

Schmelzer Karl

Schmidt Ludw.

Schmidt Wern.

Schöniger Hugo

Schöniger Joh.

Schöniger Jos.

Ehre Ihrem Andenken !

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/kolova-pomnik-obetem-1-svetove-valky

Dojmy: Velmi zajímavý pomník, který je bohužel již mohutnými a rozvětvenými stromy skryt a nevede k němu žádná cestička.

Mapa

a

Fotografie

×