Kolová - kaple sv. Anny

Informace

Navštíveno: 30. 11. 2016

Historie: Tuto obecní kapli nechal vystavět občan Anton Neuerer v roce 1870 a zasvěcená byla Panně Marii. V roce 1930 pak probíhala přestavba, oprava a rozšíření kaple a také byl obnoven oltář s obrazem sv. Anny, která je patronkou této obce. Následně v roce 1933 byla ve vesnici postavěna malá křížová cesta ke kapli. Na konci 2. světové války po odsunu německého obyvatelstva začala kaple chátrat, tento osud se však změnil v roce 1996, kdy byla kaple zrekonstruována a následně v roce 2005 byla zasvěcena sv. Anně. V roce 2007 pak probíhala úprava okolí kaple.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/kolova-kaple-sv-anny

Dojmy: Architektonicky velmi zajímavá kaple, ve které se nacházejí krásně vyřezávané dřevěné sochy.

Mapa

a

Fotografie

×