Kosmová - dům čp. 23

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Tato hospodářská usedlost byla vybudována v roce 1818 a následně v průběhu 2. poloviny 19. století byla upravována. Původně se jednalo o uzavřenou hospodářskou usedlost, která byla postupně ubourávána. Zde si dovolím citovat popis usedlosti:

"Obytné, zděné stavení je situováno hlavním průčelím k cestě. Průčelí o 3 okenních osách, ukončuje dvouvrstvý štít, ve spodní části ozdobně hrázděný, v horní prostě bedněný. Boční fasáda má 3 osy a pravoúhlý vstup. Střecha sedlová, převislá, kryta eternitem. Dispozice běžného typu, světnice s trámovými stropy. K obytné části přiléhá trakt chlévů, zděný, stropy do travers, podpírané litinovými sloupky. Na zadní straně dvora obdélná stodola, štenýřová s roubenými výplněmi. Štíty svisle bedněné. Na trámu rok 1818."

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=882767&sequence=4&mode=fulltext&keywords=kosmov%C3%A1&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Pěkné stavení, které je ale bohužel celkem hodně skryto za stromy.

Mapa

a

Fotografie

×