Kosmová - dům čp. 33

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Jednoduché zděné stavení, pocházející pravděpodobně z 19. století, které je typické pro tuto venkovksou oblast. Stavení je v dobrém stav, narozdíl od stavení sousedního.

Dojmy: Pěkně udržované stavení.

Mapa

a

Fotografie

×