Dalovice - nový zámek Dalovice

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Tato budovu zámku nechal vystavět v letech 1874 – 1875 majitel tohoto panství baron Friedrich Riedl von Riedelstein v historizujícím pseudobarokním slohu. Spolu se zámkem zde byl v okolí založen nový zámecký anglický park s prastarými duby. Po smrti Friedricha zdědili toto panství roku 1905 jeho čtyři děti, ale nejstarší syn Eduard své sourozence vyplatil. Na počátku 20. století byl tento zámek empírově upraven a tak ztratil svou bohatou dekoraci. Po smrti Eduarda roku 1936 převzali zdejší panství jeho dvě dcery a vdova, ty sem ale moc nejezdili a bydleli spíše v rakousku a Švýcarsku. Po konci 2. světové války byl ale tento zámek zabaven a část zdejší sbírky byla odvezena Rudou armádou. Následně tento zámek přešel do vlastnictví státu, který zde v roce 1958 založil odborné učiliště spojů. V letech 1958 – 1963 prošel zámek úpravami tak, že zde byli zřízeny interiéry pro potřeby učiliště, díky tomu zde vznikly učebny, jídelna a internát. Během privatizace na počátku 90. let 20. století přešel zámek do soukromých rukou a v budově vnikla tak Střední odborná škola logistická. Následně v letech 2008 – 2012 prošel zámek rekonstrukcí a modernizací, ale takové aby byl zachována původní historická podoba.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dalovice-novy-zamek/

Dojmy: Zajímavý zámek, jen škoda že prošel tou empírovou přestavbou, vypadal totiž úchvatně.

Mapa

a

Fotografie

×