Dalovice - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Pomník obětem 1. světové války nechal v této obci vystavět spolek vysloužilých vojáků, které vedl P. Männer. Samotný pomník pak vytvořil karlovarský sochař Hugo Uher a vztyčen byl v roce 1934 na okraji zámeckého parku na konci dnešní zámecké ulice, jako vzpomínka na 128 padlých občanů z obcí Dalovice, Všeborovice a Vysoká. Od té doby až do roku 1944 u tohoto pomníku probíhaly každoročně vzpomínkové akce na oběti války. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl ale pomník postupně rozebrán. Středová část s plastikou lva posloužila ke vzniku nového pomníku a pamětní desky spolu s vrcholovým nápisem byli umístěny na hřbitov, kde byli instalovány v současné podobě. Pomník nyní vypadá jako dvě otevřené postavené knihy, u kterých leží jako by těžítko s nápisem „Für euch 1914 – 1918“

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dalovice-pomnik-obetem-1-svetove-valky/

Dojmy: Zajímavý pomník, který je dnes na hřbitově, který tak podtrhuje pietní atmosféru.

Mapa

a

Fotografie

×