Abertamy - dům čp. 51

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Toto malebné stavení postavené v lidovém slohu bylo vybudováno někdy v průběhu 17. – 1. čtvrtině 19. století, jelikož je zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843. Možná v době výstavby bylo spojeno se sousedním domem čp. 52, ale tím si nejsem jist, jisté je že na mapě katastru již byla tato dvě stavení oddělena. Toto stavení je celé kryté bedněním, přízemí je možná zděné lomovým kamenem a patro je pak možná hrázděné, ale jistý si tím nejsem.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×