Abertamy - dům čp. 52

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Toto malebné stavení bylo vystavěno v lidovém slohu někdy v průběhu 17. – 1. čtvrtině 19. století, jelikož je již zachyceno v mapě katastru z let 1824 – 1843. Toto stavení původně mohlo být součástí sousedního domu čp. 51, ale ve výše zmíněném katastru jsou rozdělena, takže si tím jist nejsem. Toto stavení pravděpodobně sloužilo k nějaké výrobě, či horní patro sloužilo k ukládání materiálů, jelikož z boku stavby jsou dodnes zachovaná dveře a nad nimi ve vrcholu štítu konstrukce s kladkou na vytahování těžkých předmětů. Samotná stavba má zděné přízemí, pravděpodobně z lomového kamene, pravděpodobně hrázděné patro, které je ale spolu se štíty kryto bedněním.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nezískal téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×