Zbraslavice - zámek Zbraslavice

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Tato budova pivovaru a zámečku byla vystavěna v barokním slohu někdy v průběhu 18. století podle plánů pro mě neznámého autora. Zámeček během požáru v roce 1809 vyhořel, ale následně byl přestavěn z iniciativy majitele zdejšího panství Šebstiana Trauttmannsdorfa do současné podoby podle plánů pro mě neznámého autora. V roce 1885 zakoupil tento zámeček podnikal Jan Šebek, jehož rod vlastnil zámek až do roku 1948, kdy byl zestátněn.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zamek-15105861

Dojmy: Menší zámeček, o kterém není bohužel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×