Zbraslavice - tvrz Zbraslavice

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Původní panské sídlo se nacházelo nedaleko kostela sv. Vavřince, ale někdy na konci 13. století nechal jeden z potomků Rudolfa ze Zbraslavic, jehož rod držel zdejší městečko, tuto tvrz přesunout na současné místo. Původní tvrz pak postupně beze stopy zanikla. Nová tvrz byla obehnána ze tří stran příkrými svahy a z přední strany šíjovým příkopem, přes který vedl most. V západní části tvrze se pak nacházela obytná budova. Během 15. století byla tvrz podepřena masivními nárožními pilíři. Celá tvrz pak byla v této době obehnána mohutnou místy až 3 metry širokou hradbou. V průběhu 16. století byla tato tvrz přestavěna na renesanční zámek o čtyřkřídlé dispozici. Po vystavění nového zámku v 18. století byla tato tvrz využívána již jen účelově a to do roku 1809, kdy vyhořela. Následně byla tato tvrz postupně zbořena a její stavební kámen byl využit na výstavbu hospodářských budov, které se zde nachází v současnosti, ale také na obnovu nového zámku. Do začátku 21. století tak z původní tvrze zbyla jen zřícenina s několika zachovanými sklepy, ale v průběhu 1. čtvrtiny 21. století prodělala celá tvrz několik úprav, během kterých dochází k postupné obnově tohoto areálu. Nejlépe znatelnou částí tvrze je pak zachovaný zbytek obrané čtvercové věže.

Zdroj: https://www.hrady.cz/tvrz-zbraslavice-kutna-hora//tvrz-zbraslavice-kutna-hora

Dojmy: Zajímavá tvrz, u které ale již člověk moc neví co je původní a co ne.

Mapa

a

Fotografie

×