Vidice - dům čp. 17

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Celé stavení je postavené jako přízemní zděná stavba, kde v jedné části stavení byla obytná část a v druhé části byl chlív, aby zvířata v zimě nemrznula. Do dnešní doby se toto stavení zachovalo téměř v původním stavu, a tak je zajímavým dokladem toho, jak zde vypadala zástavba v době výstavby tohoto stavení.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×