Vidice - kostel sv. Mikuláše

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Tento kostel byl pravděpodobně vystavěn někdy v 14. století v gotickém slohu. První písemná zmínka o tomto kostelu pochází z roku 1362, kdy dosadil za mrtvého faráře Kutnohorský měšťan Petr jako kněze jistého Apolináře z Prahy. Z této informace víme že již tehdy byl tento kostelík farním kostelem. Ke kostelu byla vystavěna na počátku 18. století barokní hranolová zvonice a celý areál nakonec roku 1853 byl upraven v novorománském slohu. V průběhu 2. poloviny 20. století tento kostelík pravděpodobně chátral, až nakonec byl pravděpodobně v průběhu 1. dvacetiletí 21. století obnoven.

Zdroj: https://www.obecvidice.cz/file.php?nid=456&oid=2034967

Dojmy: Malebný kostelík, o kterém jsem nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×