Třebětín - kostel Navštívení Panny Marie

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Tento ranně gotický kostel byl vystavěn někdy v průběhu 3. třetiny 13. století či na přelomu 13. a 14. století. První písemné zmínky o tomto kostele pak pochází z let 1344 – 1352. Někdy pravděpodobně v průběhu 18. století proběhla barokní úprava tohoto kostela. V této době neměl kostel ještě vlastní věž, ale zvonice stála bokem od kostela. V 1. polovině 19. století prodělal tento kostel několik úprav a následně byl kostel v průběhu 2. poloviny 19. století přestavěn podle plánů pro mě neznámého autora do neogotického slohu. Tím kostel získal svou současnou podobu. Nakonec byla ke kostelu v letech 1896 – 1898 přistavěna zvonová věž podle plánů Ing. Šebka z Čáslavi.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-navstiveni-panny-marie-15385878

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=7883

Dojmy: Zajímavý kostelík, který je dominantou nejen návsi, ale celé obce.

Mapa

a

Fotografie

×