Třebětín

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Obec Třebětín (německy Trebietin) se nachází asi 17 km jihozápadně od města Čáslav. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1352. V této době patřila tato vesnice do Chřenovského panství, které vlastnil Milota z Chřenovic. Dalším známým majitelem této vsi byl Vrbka Léva z Chřenovic. Dalším známým majitelem této vsi pak byl Kutnohorský měšťan Konrád Nas z Chřenovic. Jeho potomci prodali celé Chřenovské panství v roce 1448 Jindřichu a janovi z Říčan, kteří celé panství připojili k Ledečskému panství, jehož osudy sdílela následně i tato ves. V roce 1554 je o této vsi zmínka že již nepatří k Ledečskému panství, ale že ji vlastní páni z Hodkova a je součástí Bohdanečského panství, jehož osudy následně sdílely. Tuto ves pak zakoupila Kamila z Eckenfurtu, která tuto ves opět připojila k Ledečskému panství. Následně zdědil tuto ves Josef z Lichtenštejna, který ji v roce 1723 prodal Leopoldovi z Věžník. Následně prodala hraběnka Bechyňová z Lažan rozená z Věžník tuto ves roku 1750 královskému dvornímu radovi Ignáci z Kochu a již v roce 1753 zakoupila Ledečské panství spolu s touto vsí císařovna Marie Terezie, která darovala toto panství ústavu zchudlých šlechtičen, který sídlil na Pražském hradě. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1980, kdy se stala součástí obce Červené Janovice. Následně již v roce 1990 zase pak získala svou samostatnost, kterou si udržela do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 111 lidí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eb%C4%9Bt%C3%ADn

Zdroj: http://www.trebetin.cz/historie.html

Dojmy: Menší obec, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_8479
IMG_8487
IMG_8481
IMG_8447