Solopysky - panský dvůr Kunvald

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Tento panský dvůr nechal vybudovat pravděpodobně rod Vraždů z Kunvaldu, který si z tohoto dvora udělal své panské sídlo. Tento dvůr byl vybudován pravděpodobně v renesančním či barokním slohu, ale to je jen můj typ. V letech 1835 – 1836 nechal vybudovat Václav Vražda z Kunvaldu v Drahobudicích školu. Tento rod měl pak svoji hrobku v kostele sv. Bartoloměje v Solopyskách. Po roce 1880 získal zásmucké panství, které patřilo původně tomuto rodu hrabě Leopold ze Šternberka. Další historie je pro mě neznámá, ale typuji že tento dvůr byl po konci 2. světové války zabaven státem a sloužil místnímu zemědělskému družstvu, ale to je jen můj typ. V 90. letech 20. století byl tento dvůr nakonec opuštěn a začal chátrat, až se z něj stala současná zřícenina.

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=9963

Dojmy: Velmi zajímavý areál s bohatou historií, který se bohužel postupně mění v prach.

Mapa

a

Fotografie

×