Solopysky

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Solopysky (německy Solopisk) je vesnice nacházející se asi 3,5 km na jihozápad od Suchdola. První písemná zmínka o této vesnici pochází z roku 1352, kdy je uvedeno v rejstříku papežských desátků, že se zde nacházel nový kostel ve vsi Solopisk. Roku 1365 je zachyceno že část vesnice s kostelem drží zbraslavský klášter a druhou část spolu s poplužním dvorem držel jistý Matěj ze Solopysk. Dne 18. listopadu 1436 část vesnice spolu s kostelem dal císař Zikmund Bedřichu ze Strážnice, který ji připojil ke Kolínskému panství a druhou část pak držel od roku 1406 Miroslav z Čejova, který je předkem zemanské rodiny Mírků ze Solopysk. Tento rod postupně v průběhu 16. století tuto vesnici pospojoval, a nakonec roku 1570 jistý Jiří Voděradský z Hrušova na Dobřeni zakoupil všechny zbylé části této vesnice a vesnice se tak stala kompletní a stala se součástí Dobřenského panství. V roce 1646 tuto vesnici zakoupil Jan Salazar de Monte Albano, který ji připojil k panství Červený Hrádek a následně byla v letech 1681 – 1738 součástí Ratbořského panství. V roce 1738 díky Vraždům z Kunvaldu byla tato vesnice opět připojena k panství Červeného Hrádku a to až do roku 1850, kdy se z ní stala samostatná obec v okrese Kutná Hora. Svou samostatnost si vesnice podržela až do roku 1960, kdy byla připojena pod obec Suchdol. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 101 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Solopysky_(Suchdol)

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/solopysky

Dojmy: Menší vesnice, ve které je mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_8484
IMG_8492
IMG_8478
IMG_8504
IMG_8506
IMG_8472