Smilovice - dům čp. 29

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Toto lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Toto stavení se do doby mé návštěvy zachovalo v původním stavu, a tak je jedním z dokladů zdejší architektury své doby.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×