Smilovice - Boží muka

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tato boží muka vytvořil pro mne neznámí umělec v rustikálním empírovém slohu. Samotný sloup spolu s litinovým křížem, který je umístěn na jeho vrcholu byl vztyčen někdy na počátku 19. století. Toto alespoň tvrdí památkový katalog, ale již na mapě I. vojenského mapování z let 1764 - 1768 jsou pravděpodobně tato boží muka zachycena, na křižovatce tří cest, které se zde křížili. V době mé návštěvy byla celá tato boží muka udržována a pravděpodobně byla v průběhu 90. let 20. století či na počátku 21. století renovována.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-14501139

Dojmy: Zajímavá boží muka, která stojí napůl cesty mezi Smilovicemi a Mirošovicemi.

Mapa

a

Fotografie

×