Senetín - dům čp. 18

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna najepozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě starší. Původně toto stavení bylo vystavěno jako přízemní zčásti roubené a z části zděné stavení, které bylo kryté sedlovou střechou a štíty byly zakryty bedněním. Bohužel usedlost prodělala někdy v průběhu 2. poloviny 20. či na počátku 21. století nevhodné úpravy, během kterých bylo zřízeno druhé poschodí a bedněný štít byl narušen balkonem. V této podobě se pak toto stavení zachovalo do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×