Senetín - dům čp. 10

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Tato zajímavá vesnická lidová usedlost byla vystavěna nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Stavení je vybudováno jako přízemní zděná stavba, která je krytá sedlovou střechou a bedněním. Na tuto obytnou stavbu u silnice navazuje roubené průjezdné hospodářské stavení. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti a je krásným příkladem zdejší zástavby v této době.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×