Rataje nad Sázavou - hrad Pirkštejn

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Dějiny hradu úzce souvisí s dějinami druhého ratajského hradu přestavěného na zámek. Jejich společným zakladatelem byl v 1. třetině 14. století Jindřich z Lipé, ale první písemná zmínka o obou hradech pochází až z roku 1346. Tento hrad tak byl vystavěn v gotickém slohu Pánům z Lipé Pirkštejn patřil až do poloviny 60. let 14. století, kdy hrad získali páni z Pirkštejna, kteří hrad pojmenovali Pirkštejn podle svého rodového hradu Sloupu, který se německy nazýval Bürgstein. Z jejich rodu pocházel významný politik doby po skončení husitských válek Hynce Ptáček z Pirkštejna. Zemřel 27. srpna 1444 v Ratajích a je zde i pochován v kostele svatého Matouše. Za pánů z Pirkštejna byl právě Pirkštejn sídelním Ratajským hradem, kterým zůstal až do 16. století, kdy Malešičtí z Černožic přestavěli druhý horní hrad na renesanční zámek. Mezitím se však v držení hradu vystřídali páni ze Švamberka, Viktorín z Poděbrad a řada dalších rodů. I po přestěhování panského sídla zůstal Pirkštejn udržován a sloužil pravděpodobně k hospodářským účelům. Během selského povstání v roce 1627 byl tento hrad poškozen, a opuštěn. Následně byl tento hrad uváděn již jen jako zpustlý. V letech 1713–1724 ho nechal Oktavián Kinský přestavět na barokní faru se zvonicí. Hrad je v majetku církve, od roku 2015 je pronajat pražskému kavárníkovi Ondřeji Kobzovi a je veřejnosti – až na výjimky – nepřístupný. Každoročně jsou zde na konci srpna zahajovány Slavnosti Pirkštejnské růže. Pirkštejn patří mezi pokročilejší varianty hrady bergfritového typu. Vzhledem k těsné návaznosti na městečko zřejmě neměl předhradí. Ostrožnu od města odděloval šíjový příkop. Za ním volně stojí okrouhlý bergfrit obepnutý pláštěm hradby, z jejíhož ochozu bylo možné kontrolovat kulisovou bránu. V nejlépe chráněné zadní části ostrožny stojí palác se třemi místnostmi v každém patře, který byl níže ve svahu obehnaný parkánem. Částečně dochované hospodářské budovy stály po obou stranách nádvoří.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pirk%C5%A1tejn

Dojmy: Zajímavý hrad, u kterého lituju že není moc možné se podívat dovnitř.

Mapa

a

Fotografie

×