Rataje nad Sázavou - Hradby

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tyto gotické hradby byli vytvořeny pravděpodobně někdy v 1. polovině 14. století, jelikož jejich první písemná zmínka se objevuje v roce 1346, kde se Rataje objevují jako město se dvěma hrady a s hradbami. V těchto gotických hradbách byli prolomeny dvě brány. První brána se nacházela poblíž horního Ratajského hradu, dnešního zámku, kde byl součástí hradby i hluboký příkop, jehož fragmenty se dochovali dodnes spolu s fragmenty bašty, která byla u brány. Druhá brána byla prolomena na tomto místě a zachovala se více méně do současného stavu. Postupem času jsou Rataje v mapách a textech uváděny jako Rataje Hrazené, čemuž se není důvod divit. Hradby a horní brána postupně zanikla v průběhu 19. a 20. století, kdy je pohltila silnice, či nová zástavba. Tato dolní brána v témže období byla upravena do současného stavbu a na bráně bylo vytvořeno současné cimbuří.

Zdroj: https://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradby&object=Rataje%20nad%20Sazavou

Dojmy: Zajímavý zbytek opevnění, kterých se dodnes již moc nevidí.

Mapa

a

Fotografie

×