Poličany - dům čp. 3

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vybudováno nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Obytná stavba byla vybudována jako přízemní zděné stavení. Během mé návštěvy bylo vidět že toto stavení je pěkně udržované a je tak dokladem, jak vypadala zdejší zástavba.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×